Mjere koje je Centralna banka Crne Gore (CBCG) donijela sa ciljem ublažavanja posljedica pandemije koronavirusa po stanovništvo i privredu bile su pravovremene, adekvatne i u skladu sa dobrom praksom ostalih centralnih banaka. To je ocijenio Srikant Seshadri iz Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), tokom završnog sastanka s predstavnicima CBCG.

Misija MMF-a je tokom prethodna četiri dana, kroz više video sastanaka, obavila tehničke konsultacije sa CBCG i ostalim nadležnim institucijama o najnovijim ekonomskim kretanjima i izgledima za naredni period.

“Mjere koje je CBCG donijela sa ciljem ublažavanja posljedica pandemije koronavirusa po stanovništvo i privredu bile su pravovremene, adekvatne i u skladu sa dobrom praksom ostalih centralnih banaka”, istakao je gdin Seshadri.

Neophodno je da CBCG, kao institucija odgovorna za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema, i dalje pomno prati situaciju na bankarskom tržištu, posebno u dijelu eventualnog rasta nekvalitetnih kredita nakon postepenog povlačenja mjera, a u svijetlu povećane nezaposlenosti i slabljenja likvidnosti i solventnosti realnog sektora, kako bi mogla proaktivno i anticipativno djelovati i reagovati u slučaju materijalizacije poremećaja.

Guverner Žugić je naglasio da CBCG na dnevnom nivou prati kvalitet bilansa banaka i da trenutne mjere CBCG preveniraju brzo prelivanje nesolventnosti realnog sektora na bilanse banaka, te da bankarski sistem sa visokim koeficijentom solventnosti na agregatnom nivou ima potencijal da apsorbuje eventualni rast NPL-a, koji će, prije svega, zavisiti od dinamike u realnoj ekonomiji.

U tom pravcu, guverner Žugić je naglasio važnost ostvarenja dobrih rezultata u predstojećoj turističkoj sezoni.

MMF očekuje implementaciju projekta procjene kvaliteta aktive od strane CBCG, čiji će rezultati pokazati da li je i u kom obimu potrebna dokapitalizacija pojedinih banaka.

“MMF je ukazao na potrebu pravovremenog kreiranja planova za eventualnu dokapitalizaciju banaka, na čemu CBCG upravo i radi. Razgovarajući o aktivnostima na imunizaciji stanovništva u Crnoj Gori, sagovornici su se saglasili u ocjeni da bi brža i masovnija vakcinacija doprinijela bržem oporavku ekonomije”, navodi se u saopštenju.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You May Also Like

SPORO STVARANJE AVIO-KOMPANIJE: „Embraeri“ ne mogu poletjeti 1. juna, slotovi se moraju kupiti, a licence steći…

Dodatni problem može nastati kada se u Montenegro Airlines uvede stečaj i kada se bude utvrđivalo šta će biti stečajna masa. Naročito ako u stečajnu masu uđe jedan od „Embraera 195″…

Privrednici poručuju: Još jedna propala turistička sezona bila bi kobna za nas, predlažu više mjera

Tokom jednočasovne rasprave, učesnici su se saglasili da je epidemiološka situacija izuzetno složena i da je ljetnja turistička predsezona već izgubljena, stoga je, kako su poručili potrebno intezivirati saradnju na relaciji nadležnih organa i privrednika, kako bi se pokušala spasiti glavna turistička sezona

The Sun: Crna Gora kao najljepši evropski pejzaž

Najjužniji fjord u Evropi – Boka Kotorska nudi prelijepe, a ujedno i dramatične pejzaže Jadranske obale

Unija poslodavaca: Održivost biznisa u vlasništvu žena vrlo zabrinjavajuća

Istraživanje UPCG je pokazalo da je čak 85 odsto žena preduzetnica, u trećem i četvrtom kvartalu 2020. godine, zabilježilo pad prihoda u odnosu na isti period 2019. godine, dok je 69% žena preduzetnica prijavilo pad produktivnosti u odnosu na 2019. god.