Mjere koje je Centralna banka Crne Gore (CBCG) donijela sa ciljem ublažavanja posljedica pandemije koronavirusa po stanovništvo i privredu bile su pravovremene, adekvatne i u skladu sa dobrom praksom ostalih centralnih banaka. To je ocijenio Srikant Seshadri iz Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), tokom završnog sastanka s predstavnicima CBCG.

Misija MMF-a je tokom prethodna četiri dana, kroz više video sastanaka, obavila tehničke konsultacije sa CBCG i ostalim nadležnim institucijama o najnovijim ekonomskim kretanjima i izgledima za naredni period.

“Mjere koje je CBCG donijela sa ciljem ublažavanja posljedica pandemije koronavirusa po stanovništvo i privredu bile su pravovremene, adekvatne i u skladu sa dobrom praksom ostalih centralnih banaka”, istakao je gdin Seshadri.

Neophodno je da CBCG, kao institucija odgovorna za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema, i dalje pomno prati situaciju na bankarskom tržištu, posebno u dijelu eventualnog rasta nekvalitetnih kredita nakon postepenog povlačenja mjera, a u svijetlu povećane nezaposlenosti i slabljenja likvidnosti i solventnosti realnog sektora, kako bi mogla proaktivno i anticipativno djelovati i reagovati u slučaju materijalizacije poremećaja.

Guverner Žugić je naglasio da CBCG na dnevnom nivou prati kvalitet bilansa banaka i da trenutne mjere CBCG preveniraju brzo prelivanje nesolventnosti realnog sektora na bilanse banaka, te da bankarski sistem sa visokim koeficijentom solventnosti na agregatnom nivou ima potencijal da apsorbuje eventualni rast NPL-a, koji će, prije svega, zavisiti od dinamike u realnoj ekonomiji.

U tom pravcu, guverner Žugić je naglasio važnost ostvarenja dobrih rezultata u predstojećoj turističkoj sezoni.

MMF očekuje implementaciju projekta procjene kvaliteta aktive od strane CBCG, čiji će rezultati pokazati da li je i u kom obimu potrebna dokapitalizacija pojedinih banaka.

“MMF je ukazao na potrebu pravovremenog kreiranja planova za eventualnu dokapitalizaciju banaka, na čemu CBCG upravo i radi. Razgovarajući o aktivnostima na imunizaciji stanovništva u Crnoj Gori, sagovornici su se saglasili u ocjeni da bi brža i masovnija vakcinacija doprinijela bržem oporavku ekonomije”, navodi se u saopštenju.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You May Also Like

SPORO STVARANJE AVIO-KOMPANIJE: „Embraeri“ ne mogu poletjeti 1. juna, slotovi se moraju kupiti, a licence steći…

Dodatni problem može nastati kada se u Montenegro Airlines uvede stečaj i kada se bude utvrđivalo šta će biti stečajna masa. Naročito ako u stečajnu masu uđe jedan od „Embraera 195″…

Radnici MA su na petomjesečnom postu koji nije iz vjerskih razloga

Mi ne tražimo milostinju, niti smo prosjaci. Tražimo da nam se isplati pet plata, poveže radni staž i isplati socijalni program. Sve ovo nam pripada po zakonima ove države, istakao je predstavnik radnika Srđan Habić.

The Sun: Crna Gora kao najljepši evropski pejzaž

Najjužniji fjord u Evropi – Boka Kotorska nudi prelijepe, a ujedno i dramatične pejzaže Jadranske obale

Privrednici poručuju: Još jedna propala turistička sezona bila bi kobna za nas, predlažu više mjera

Tokom jednočasovne rasprave, učesnici su se saglasili da je epidemiološka situacija izuzetno složena i da je ljetnja turistička predsezona već izgubljena, stoga je, kako su poručili potrebno intezivirati saradnju na relaciji nadležnih organa i privrednika, kako bi se pokušala spasiti glavna turistička sezona