Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović raspisao je za 9. maj izbore u Herceg Novom.

Na osnovu člana 95 tačka 10 Ustava Crne Gore (,,Sl. list CG’’, br. 1/07 i 38/13), člana
13 stav 1, 3 i 4, člana 14 stav 1 i 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika (,,Sl. list
RCG’’, br. 04/98, 05/98, 17/98, 14/00, 18/00, 73/00, 09/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06,
56/06 i ,,Sl. list CG’’, br. 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18), člana 36 Zakona o
lokalnoj samoupravi (,,Sl. list CG’’, br. 02/18, 034/19, 38/20), donosim

O D L U K U

o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini opštine Herceg – Novi

  1. Raspisujem izbore za odbornike u Skupštini opštine Herceg – Novi.
  2. Izbori će se održati 09. maja 2021. godine.
  3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u ,,Službenom
    listu Crne Gore’’ i u ,,Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi’’.
Leave a Reply

Your email address will not be published.

You May Also Like

Aleksa Bečić i Dritan Abazović briljantni primjeri tolerancije crnogorskog društva

I Aleksa Bečić i Dritan Abazović zajedno prvo govore da je crnogorsko društvo prevazišlo te konzervativne predrasude o LGBT osobama, a govore i dalje o manipulacijama i ucjenama tajnih službi prema takvim osobama!

Đukanović: Ogoljeli ekstremni nacionalizam doživio ozbiljan poraz, vjerujem u skoriji povratak na državnu vlast

DPS je, kaže, popravila rezultat u odnosu na parlamentarne izbore i time najavila svoju stabilnu ulogu na crnogorskoj političkoj sceni

Analiza malignosti koncepta “Srpski svet” (SS) izazvala veliku pažnju međunarodne zajednice

Detaljna i dokazima potkrijepljena Analiza malignosti koncepta “Srpski svet” (SS) proslijeđena je na bitne međunarodne adrese

Podnesena krivična prijava zbog povrede Zakona o crnogorskom državljanstvu i Zakona o izboru odbornika i poslanika

NVO Montenegro International danas je podnijela Specijalnom i Vrhovnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu u skladu sa čl. 188. Krivičnog zakonika Crne Gore, čl. 24 Zakona o crnogorskom državljanstvu i čl. 11 Zakona o izboru odbornika i poslanika